VBScript Handleiding

Altijd al een vriend, collega, of leraar voor de gek willen met de computer? Met VBScript kan dat! Het is een makkelijke scriptingtaal waar je leuke grapjes mee uit kunt halen. lees verder om te leren hoe VBScript werkt.

Een Script Maken

Het enige wat je nodig hebt om een VBScript te maken is kladblok/notepad. Open notepad. (start -> alle programma’s -> accessories -> notepad).

Je hebt nu een leeg .txt bestand. Om een VBScript te maken moet je er een .vbs bestand van maken. Klik op file -> save as…

vbscript-handleiding (2)

Sla het dan ergens op als naam.vbs. Let erop dat eronder “All files” staat, en niet “Text documents”.

vbscript-handleiding (3)

Je Eerste Script

VBScript is heel makkelijk. Ik zal eerst even wat simpele commando’s uitleggen. Typ deze tekst in, en sla het bestand op:

msgbox"Hallo, ik ben een script"

msgbox geeft aan de het script een tekstbericht moet laten zien. De tekst erachter geeft aan welke tekst hij moet laten zien. Ga nu naar de plek waar je het .vbs bestand hebt opgeslagen, en dubbelklik erop. Je krijgt nu dit te zien:

vbscript-handleiding (4)

Je hebt nu je eerste script gemaakt. Dat was toch niet zo moeilijk he?

Inputbox

Nu gaan we het script interactief maken, typ deze tekst in je script:

a=inputbox("Wat is jouw naam?")
msgbox "Wat een lelijke naam, wie noemt zijn kind nou "+a

inputbox geeft aan dat het script een invulvlak moet weergeven. De “a” is een variabel, wat jij intypt in dat invulvlak, wordt opgeslagen in een variabel met de naam “a”. Dan krijg je de msgbox weer. Die laat de tekst zien, plus de tekst die opgeslagen zit in variabel “a”. Sla het bestand op en open het script weer, je krijgt nu dit:

vbscript-handleiding (5)

VBScript Handleiding

If, Else, End

Je kunt een script ook laten checken of je een bepaalde tekst hebt ingevuld, en dan verschillende keuzes daarmee maken. Typ dit in:

a=inputbox("Vul hier het wachtwoord in:")
if a="test" then
msgbox"goed!"
else
msgbox"fout!"
end if

Het script checkt nu of de tekst die je hebt ingevuld “test” is. Als dat zo is dan (if a=”test” then) laat hij “goed” zien. En anders (else) laat hij “fout” zien. Als je dit maakt moet je altijd eindigen met “end if”, dan weet het script dat alles daarna weer gewoon is. Sla je script op en probeer het maar uit!

Geavanceerde Msgbox

Met msgbox kun je nog veel meer dan alleen maar tekst laten zien. Een geavanceerdere msgbox kan er zo uit zien:

MsgBox "Tekst", 48, "Titel"

“Tekst” is nog steeds de tekst, “48″ laat een error-icoontje zien, en “Titel” is de titel van het scherm.

In plaats van 48 zijn er nog meer nummers die je kunt gebruiken met andere effecten:

16 Ernstige Foutmelding
32 Vraagteken
48 Foutmelding
64 Uitroepteken of Info
4096 Always on top

Loop

Je kunt ook een script zich eindeloos laten herhalen. Dit doe je door een loop te maken:

do
msgbox"dit bericht blijft zich herhalen..."
loop

Alles wat tussen “do” en “loop” staat blijft zich herhalen.

Wait

Je kunt ook een script 10 seconden laten wachten voordat hij iets laat zien.Dit doe je met wscript.sleep:

wscript.sleep 10000
msgbox"dit bericht krijg je na 10 seconden te zien!"

wscript.sleep laat het script wachten, 10000 is het aantal milliseconden dat hij moet wachten. 1000 = 1 seconde.

SendKeys

Je kunt het script bijvoorbeeld de letter “A” in laten drukken. Dit doe je door dit script:

Set wshShell =wscript.CreateObject("WScript.Shell")
wshshell.sendkeys "A"

De eerste regel moet je altijd gebruiken voordat je iets van wshshell intypt. Daarna kun je de 2e regel gebruiken en zoveel toetsencombinaties maken als je wilt.

Grappige Codes

Dit zijn een aantal codes waarmee je grappige dingen kunt uithalen. Als je een grap bij iemand wilt uithalen raad ik aan om de codes in combinatie met wscript.sleep te gebruiken.

Laat de computer afsluiten:

Set OpSysSet = GetObject("winmgmts:{(Shutdown)}//./root/cimv2").ExecQuery("select * from Win32_OperatingSystem where Primary=true")
for each OpSys in OpSysSet
OpSys.ShutDown()
next

Open de CD-speler:

Set oWMP = CreateObject("WMPlayer.OCX.7" )
Set colCDROMs = oWMP.cdromCollection
if colCDROMs.Count >= 1 then
For i = 0 to colCDROMs.Count - 1
colCDROMs.Item(i).Eject
Next
End If

Laat een piepje horen uit de computer (werkt ook als geluid uit staat):

Set oWS = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
oWS.Run "%comspec% /c echo " & Chr(07), 0, True

Laat de computer iets zeggen:

Set vo = CreateObject("SAPI.SpVoice")
vo.speak "Hello"

Laat Merlijn zien (standaard windows tovenaar), en laat hem wat zeggen:

On Error Resume Next
StrAgentName2 = "MERLIN"
StrAgentPath2 = "C:\Windows\Msagent\Chars\" & strAgentName2 & ".Acs"
Set objAgent2 = CreateObject("Agent.Control.2")
ObjAgent2.Connected = TRUE
ObjAgent2.Characters.Load strAgentName2, strAgentPath2
Set objPeter = objAgent2.Characters.Character(strAgentName2)
ObjPeter.MoveTo 700,300
ObjPeter.Show
ObjPeter.Play "GetAttention"
ObjPeter.Play "GetAttentionReturn"
ObjPeter.Speak("Hello, I'm a big fat wizard")
wscript.sleep 10000

VBScript Handleiding

© Davey Struijk

Reageren op dit artikel kan hier.